Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình - Bình Thuận theo giờ

 • 6:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   6.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  28.1°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   6.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  30.3°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   7.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   7.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 36.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   7.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   7.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   7.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 31.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   6.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   7.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   7.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   7.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  30.8°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   8.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   8.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 34.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   8.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   8.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  29.6°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   7.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   6.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   6.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bắc Bình - Bình Thuận trong 12h tới