Dự báo thời tiết Bình Dương 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
1.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
3.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
4.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%