Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

72%

Độ ẩm