Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn theo giờ

 • 12:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  27.8°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T7
  29°
  Cảm giác như 35.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T7
  29.4°
  Cảm giác như 37°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 12:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 36.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 1:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 36.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 2:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 36.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 3:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 35°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 35.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  24.5°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  24.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  30.1°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  33.3°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  34.3°
  Cảm giác như 41.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 41.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 41.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 40.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  30.8°
  Cảm giác như 38°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 4:00 pm CN
  29.8°
  Cảm giác như 37°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 5:00 pm CN
  30.8°
  Cảm giác như 37.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   27 °
 • 6:00 pm CN
  28.4°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  25.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  25°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn trong 12h tới