Dự báo thời tiết Bắc Giang theo giờ

 • 5:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 37.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 39.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T5
  33.4°
  Cảm giác như 40°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T5
  34.7°
  Cảm giác như 41.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T5
  35.5°
  Cảm giác như 42°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 43°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 41.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 40°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 5:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 38.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 6:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 7:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 8:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 11:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Bắc Giang trong 12h tới