Dự báo thời tiết Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

26 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.85 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.66 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.97 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

5.47 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.7 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.7 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.19 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.45 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.88 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.14 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.81 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.56 m/s

Gió

83%

Độ ẩm