Dự báo thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

 • 7:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  29.2°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  31.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 34.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29.9°
  Cảm giác như 34.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới